Hanoi โรงละครประจำเวียดนาม

โรงละครขนาดใหญ่แห่งนคร Ho Chi Minh เป็นสิ่งปลูกสร้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผูกพันกับนคร Ho Chi Minh ตลอดมา ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ควรพลาด ในการมาเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนนคร Ho Chi Minh อันเป็นนครใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย


โรงละคร Hanoi หรือ ประชาชนชาวเวียดนาม เรียกกันจนติดปากว่าโรงละครใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนด่งเข่ย  เขต 1 มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879 เปิดให้บริการในวันที่ 1 มกราคมค.ศ. 1990 โรงละครใหญ่แห่งนี้ ได้รับการก่อสร้างตามสไตล์ Gothic ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศฝรั่งเศส ในศตวรรษ 19 และต้นศตวรรษ 20 ด้วยการออกแบบของบรรดาสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับประติมากรรมต่างๆ อย่างกลมกลืนตามแบบสถาปัตยกรรมของโรงละคร Opera ชาวฝรั่งเศสได้ก่อสร้าง ให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ทันสมัยตามสไตล์ยุโรป ส่วนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง คือ ปูน มอร์ตาร์ รวมด้วยวัสดุใช้ยึดติดเป็นของเอเชีย หากแต่สถาปัตยกรรมยังคงเป็นสไตล์ฝรั่งเศส

โรงละคร Hanoi ได้รับการตบแต่งด้วยผลงานประติมากรรมนูนสูง และป้ายนูนสูง ทั้งบริเวณด้านนอกและภายในอาคารโดยฝีมือของจิตรกรชาวฝรั่งเศสซึ่งถนัดวาดงานภาพเหมือน ในฝรั่งเศสปลายศตวรรษ 19 อาคารแห่งนี้สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 1,800 คน ในระยะเริ่มแรกโรงละครใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นสูงชาวฝรั่งเศส มีการแสดง Operaและละครเวที แต่ถึงกระนั้นก็มีเรื่องชวนน่าเศร้าใจ เพราะในปี ค.ศ. 1944 โรงละครใหญ่แห่งนี้ ถูกเครื่องบินของกองทัพพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายยับเยินจนต้องหยุดดำเนินการไป ต่อมาปี ค.ศ.1955 โรงละครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นอาคารรัฐสภา เมื่อคราวที่ประเทศเวียดนามได้ควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในปี ค.ศ. 1975 โรงละคร Hanoi ก็ได้ทำหน้าที่ดั้งเดิมของมัน นั่นก็คือเป็นสถานที่จัดแสดงรายการศิลปะต่างๆ ปีค.ศ. 1998 ทางการนคร Ho Chi Minh จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนโรงละครครั้งใหญ่ หากแต่ยังมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในสภาพเดิม ทั้งผลงานประติมากรรมนูนสูง, ผลงานประติมากรรมลอยตัว, รูปปั้นเทวี, ป้ายนูนสูง, รูปปั้นเทวีนูนสูง เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ โรงละคร Hanoi ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์แสง สี เสียงอันทันสมัย ใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงต่างๆ เช่น ละครเวที, การแสดงคอนเสิร์ต และ Opera อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เพลิดเพลินตา รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้บริเวณด้านนอก เมื่อยามราตรีคืบคลานเข้ามา อาคารโรงละครแห่งนี้เต็มไปด้วยความสวยงามตระการตาเต็มไปด้วยแสงไฟสาดส่องไปทั่วบริเวณ