ความหมายของละครเวที คืออะไร

ความหมายของละครเวที คืออะไร

ละครเวที หรือเรียกอีกอย่างว่า ละครเพลง เพราะจะเน้นการร้องมากกว่าการพูดบทสนทนาเพียงอย่างเดียว มีหลักฐานปรากฏให้เห็นว่า ละครเวทีมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ Aristotle ก็ได้บันทึกไว้ว่าละครเวทีของกรีกนั้นแรกเริ่ม คือหนึ่งในกิจกรรมอันมีความผูกพันกับรากเหง้าของวัฒนธรรม โดยจุดเริ่มต้นและจุดเด่นของละครเวที คือ การสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง Read more about ความหมายของละครเวที คืออะไร