โรงละคร Mariinsky คณะบัลเลต์แห่งรัสเชีย

โรงละคร Mariinsky หรือ The Mariinsky Theatre คือ โรงละคร Opera และบัลเลต์ ตั้งอยู่ ณ กรุง Saint Petersburg ประเทศรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1860 จากการตั้งชื่อตามพระนามของ จักรพรรดินี Maria Fyodorovna แห่งประเทศรัสเซีย พระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิ Alexander ที่ 2 แห่งรัสเซีย เปิดแสดงครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1860

โรงละคร Mariinsky มีคณะบัลเลต์ซึ่งจัดการแสดงอยู่ประจำ ได้แก่ Mariinsky Ballet หรือ Imperial Ballet โดยถือกำเนิดมาตั้งแต่ ค.ศ.1783 จวบจนถึงปัจจุบัน มีอายุยาวนานมาถึง 236 ปีแล้ว หากแต่ก่อนที่โรงละครแห่งนี้จะก่อตั้งขึ้น คณะบัลเล่ต์แห่งนี้มีสถานที่แสดงประจำอยู่ ณ โรงละคร Imperial Bolshoi Kamenny แต่ด้วยอายุจึงทำให้โรงละครเดิมเก่าทรุดโทรมลง ถูกรื้อไปในปี ค.ศ.1886 ทำให้คณะ Imperial Ballet ได้ย้ายมาจัดการแสดงที่นี่ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Mariinsky Ballet จนถึงปัจจุบัน

โรงละคร Mariinsky เป็นโรงละครอันมีความสำคัญของรัสเซียเป็นอย่างมาก ในช่วงศตวรรษ 19 อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ของงานอันมีความสำคัญมากมาย เช่น Pyotr Ilyich, Tchaikovsky, Nikolai Rimsky – Korsakov และ Modést Petróvich Músorgskiy

Mariinsky คือ หนึ่งในโรงละครสุดหรู เลอค่า อีกทั้งยังมีชื่อเสียงมากสุดในประวัติศาสตร์แห่งประเทศรัสเซีย พวกเขาจัดเป็นหนึ่งในตำนานซึ่งใครซึ่งหลายๆ คนต่างให้การยกย่อง ถึงแม้ในปัจจุบันนี้นี่เองก็ตาม โรงละครแห่งนี้ได้กลายมาเป็นจุดเด่นและสถานที่ไม่ควรพลาด

Mariinsky เป็นโรงละครสร้างโดยฝีมือของสถาปนิกชื่อดัง นาม Kavos ในอดีตใช้เป็นสถานที่จัดแสดงละครรวมทั้งละครสัตว์ ก็ยังสามารถนำมาจัดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ได้ หากแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างสุดซึ้ง เพราะอาคารเดิมถูกทำลายลงด้วยอานุภาพของไฟไหม้ซึ่งถูกโหมกระหน่ำจนวอดวาย ในปี ค.ศ.1859 โรงละครแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1860 พร้อมตั้งชื่อตามภรรยาของซาร์ นาม Maria Alexandrovna ในปีค.ศ.1895 โรงละครได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง อีกทั้งยังได้มีการเพิ่มเติมส่วนใหม่เข้าไปทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ อลังการ น่าเกรงขาม มากกว่าเดิม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการสร้างโรงละคร Mariinsky ขึ้นอีกแห่ง ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 2 แล้ว สร้างรูปแบบอาคารภายใต้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของ Dominique Perroit ตั้งอยู่ด้านหลัง Mariinsky เก่าอย่างชิดติดกัน มีการแสดงโชว์บัลเล่ต์ทั้ง 2 เวทีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง Opera และมีการแสดงดนตรี Classic ในช่วงเย็น สถาปัตยกรรมของโรงละคร Mariinsky Theatre เรียกได้ว่าราวกับอัญมณีเม็ดงามขนาดใหญ่ มีทั้งความโดดเด่น สวยงาม จัดเป็นสถานที่พิเศษในประวัติศาสตร์ศิลปะของรัสเซียทั้งจากในยุคสมัยเก่าและสมัยใหม่ ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา น่ามาเยือนพร้อมเสพย์ความสวยงามสักครั้งในชีวิต