องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของละครเวที

การที่จะสร้างละครเวทีขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องนั้น จะต้องประกอบไปด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งยังมีความแตกต่างจากละครประเภทอื่นๆ อยู่บ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบหลักๆ ในละครเวทีเรื่องหนึ่งกันก่อนดีกว่า ว่าละครเวทีเรื่องหนึ่งต้องไปประกอบด้วยอะไรบ้าง

หัวใจของการสร้างละครเวที

• บทละคร เป็นหลักการที่สำคัญที่สุด เนื่องจากต้องทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ
• การแสดง ต้องสมบทบาท สวมบทเป็นตัวละครนั้นได้อย่างแนบเนียนคนดูแล้วรู้สึกเชื่อ
• เสียง เสียงสนทนา, เสียงร้องเพลง, เสียงเอฟเฟ็ค, ดนตรีจะต้องมีความสัมพันธ์กัน
• แสงและสี สร้างบรรยากาศ เร้าอารมณ์ ใช่สื่อถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
• ฉากและพร็อพ ยิ่งมีความสวยงาม สมจริง ก็จะทำให้ผู้ชมประทับใจมากขึ้นเท่านั้น


หลักการที่ใช้ในละครเวทีแบบพอสังเขป

  • สร้างปมให้ตัวละคร ทำให้มีความน่าสนใจ ติดตามมากยิ่งขึ้น หรือใส่แรงจูงใจให้กับทุกตัวละคร ยิ่งถ้าเป็นแนวฆาตกรรม ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มความท้าทายให้คนดู ให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการหาค้นร้าย
  • ละครเวทีไม่อาจนำเสนอภูมิหลังของตัวละครออกมาได้หมด เฉกเช่นนิยาย หรือละครโทรทัศน์ เพราะฉะนั้นจึงต้องเขียนให้ตัวละครแสดงภูมิหลังออกมาทางการกระทำ, แววตา, คำพูด หรือแม้แต่การปฏิบัติตัวกับคนรอบข้าง เลือกใช้คำพูดให้เหมาะกับนิสัย วัย และอาชีพ
  • การออกแบบพื้นที่สำหรับแสดง พยายามควบคุมจำนวนตัวละครในหนึ่งฉาก ไม่ให้มากจนเกินไป รวมทั้งวางตำแหน่งยืน, ท่าทาง การเดินของตัวละครให้ดี โดยต้องยึดหลักการ ดังนี้

– นักแสดงไม่ควรหันหลังให้คนดู

– ถ้ามีตัวละครในฉากเยอะ ให้พยายามกำหนดตำแหน่งยืนให้สมดุล

– อย่าปล่อยให้กลางเวทีว่าง จัดท่าทางการเดินของนักแสดงเดินให้ผ่านตรงกลางเวทีเสมอ

  • ไม่ใช้ตัวละครเปลืองโดยไม่จำเป็น เนื่องจากทำให้เวทีดูรก และทำให้คนดูเกิดความสับสน ในความความสัมพันธ์ของตัวละครอีกด้วย พยายามสร้างความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของตัวละครทุกตัวซึ่งมีอยู่ในเรื่อง โดยสามารถป้องกันการสับสนของความสัมพันธ์ตัวละครได้ด้วยการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ในครอบครัว
  • ฉากต้องมีความ เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เวลาเปลี่ยนฉากต้องเปลี่ยนให้เร็วผู้ชมจะได้ไม่เบื่อ เช่น เปลี่ยนฉากบ้านเป็นร้านอาหาร อาจสร้างความบันเทิงบดบังสายตาคนดูโดยให้ Back Stage แต่งชุดเป็นแม่บ้านยกโต๊ะ จัดโต๊ะด้วยท่าทางน่าสนใจ พร้อมคลอด้วยเสียงเพลงอันแสนคึกคัก
  • เมื่อคุณเขียนพล็อตจบแล้ว ให้กลับมาอ่านพร้อมขัดเกลาบทอีกรอบ เพื่อใช้เป็นการตบพล็อตให้แน่นมากขึ้นไปอีก โดยให้คำนึงถึงความเข้าใจของคนดูเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ลำดับเหตุการณ์ต้องไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนจนเกินไป