ต้นกำเนิดโรงละครแห่งแรกของโลก

ความเป็นมาของโรงละคร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว โดยโรงละครได้เข้าไปเป็นองค์ประกอบของการแสดง ที่อยู่ในทุกสังคม โดยโรงละครเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะอันผสมผสานเข้ากับความบันเทิงได้อย่างผสมผสานกลมเกลียม ประวัติความเป็นมาของโรงละครนั้นเกี่ยวเนื่องมาพร้อมการกำเนิด และการพัฒนาโรงละครในฐานะกิจกรรมอิสระ ตั้งแต่ยุค คลาสสิกเอเธนส์ ในศตวรรษที่ 6 จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั่วโลก

โรงละคร ในยุคแรกเริ่มถือกำเนิดเกิดขึ้นในลักษณะของการทำพิธีกรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ชม หากแต่ Aristotle นักปรัชญากรีกโบราณเป็นผู้กำหนดว่าละครไม่มีความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด โดยโรงละครไม่จำเป็น ต้องให้ผู้ชมอดอาหารดื่มเหล้าหรือเดินขบวน หากแต่โรงละครก็มีความคล้ายคลึงกับความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ ในแง่ที่ว่ามันนำมาซึ่งความบริสุทธิ์และการเยียวยารักษาต่อจิตใจผู้ชมในยามได้รับชม

ตามที่นักประวัติศาสตร์นาม Oscar Brockett และ Franklin Hildy ได้กล่าวเอาไว้ว่าพิธีกรรม มักจะรวมองค์ประกอบเรื่องการสร้างความบันเทิงหรือให้ความสุขแก่ผู้ชม เช่น เครื่องแต่งกายกับหน้ากาก เฉกเช่นเดียวกับนักแสดงซึ่งมีทักษะในการแสดง ต่อมาเมื่อสังคมเจริญเติบโตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบอันน่าตื่นเต้นเหล่านี้ก็เริ่มจะกระทำภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ใช่พิธีกรรม กลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่โรงละครในฐานะที่เป็นกิจกรรมอิสระ

โรงละครโบราณ โรงแรกเกิดขึ้นในยุคสมัยกรีกคลาสสิก ที่มีชื่อว่า Theatre of Epidaurus ประกอบด้วยวงออร์เคสตรา ในการสร้างความบันเทิงเพลิดเพลินใจ เป็นรูปแบบดั้งเดิมของโรงละคร Athenian ที่ถือกำเนิดในศตวรรษที่ 4

โดยโรงละครกรีกส่วนใหญ่ ถูกพัฒนามาจากกรุงเอเธนส์อันเป็นรากฐานของประเพณีตะวันตก คำว่าโรงละคร ก็มีต้นกำเนิดมาจากภาษากรีก มันคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการแสดงละคร ทำให้การแสดงละครในกรีซมีความกว้างขวางมาก ได้รับความนิยมไปทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้การจัดเทศกาลพิธีกรมทางศาสนา, การเมือง, กฎหมาย, กรีฑา, งานแต่ง, งานงานศพ ย่อมมีการแสดงละครเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องเสมอ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในเทศกาลของรัฐในหลายๆ เมือง รวมทั้งการเข้าร่วม ณ เมือง Dionysia ที่มีการจัดแข่งขันละครโศกนาฏกรรม และสุขนาฏกรรม การเข้าร่วมชมในโรงละครโบราณเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมือง นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของพลเมืองยังมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินวาทศิลป์ของนักพูดในชั้นศาล กับการชุมนุมทางการเมือง โดยทั้ง 2 อย่างนี้มีความคล้ายคลึงกับโรงละครเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้คำพูดโน้มน้าวจิตใจคน โดยโรงละครกรีกโบราณประกอบด้วยละคร 3 ประเภท ได้แก่… โศกนาฏกรรม, ตลกและเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องเทพจากสรวงสวรรค์