ต้นกำเนิดโรงละครแห่งแรกของโลก

ต้นกำเนิดโรงละครแห่งแรกของโลก

ความเป็นมาของโรงละคร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว โดยโรงละครได้เข้าไปเป็นองค์ประกอบของการแสดง ที่อยู่ในทุกสังคม Read more about ต้นกำเนิดโรงละครแห่งแรกของโลก