โรงละคร Mariinsky คณะบัลเลต์แห่งรัสเชีย

โรงละคร Mariinsky คณะบัลเลต์แห่งรัสเชีย

โรงละคร Mariinsky หรือ The Mariinsky Theatre คือ โรงละคร Opera และบัลเลต์ ตั้งอยู่ ณ กรุง Saint Petersburg ประเทศรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1860 จากการตั้งชื่อตามพระนามของ จักรพรรดินี Maria Fyodorovna แห่งประเทศรัสเซีย พระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิ Alexander ที่ 2 แห่งรัสเซีย เปิดแสดงครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1860 โรงละคร Mariinsky มีคณะบัลเลต์ซึ่งจัดการแสดงอยู่ประจำ ได้แก่ Mariinsky Ballet หรือ Imperial Ballet โดยถือกำเนิดมาตั้งแต่ ค.ศ.1783 จวบจนถึงปัจจุบัน มีอายุยาวนานมาถึง 236 ปีแล้ว หากแต่ก่อนที่โรงละครแห่งนี้จะก่อตั้งขึ้น คณะบัลเล่ต์แห่งนี้มีสถานที่แสดงประจำอยู่ ณ โรงละคร Imperial Bolshoi Kamenny แต่ด้วยอายุจึงทำให้โรงละครเดิมเก่าทรุดโทรมลง ถูกรื้อไปในปี ค.ศ.1886 ทำให้คณะ Imperial Ballet ได้ย้ายมาจัดการแสดงที่นี่ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Mariinsky Ballet จนถึงปัจจุบัน โรงละคร Mariinsky เป็นโรงละครอันมีความสำคัญของรัสเซียเป็นอย่างมาก ในช่วงศตวรรษ 19 อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ของงานอันมีความสำคัญมากมาย เช่น Pyotr Ilyich, Tchaikovsky, Nikolai Rimsky – Korsakov และ Modést Petróvich Músorgskiy Mariinsky คือ หนึ่งในโรงละครสุดหรู เลอค่า อีกทั้งยังมีชื่อเสียงมากสุดในประวัติศาสตร์แห่งประเทศรัสเซีย พวกเขาจัดเป็นหนึ่งในตำนานซึ่งใครซึ่งหลายๆ คนต่างให้การยกย่อง ถึงแม้ในปัจจุบันนี้นี่เองก็ตาม โรงละครแห่งนี้ได้กลายมาเป็นจุดเด่นและสถานที่ไม่ควรพลาด Mariinsky เป็นโรงละครสร้างโดยฝีมือของสถาปนิกชื่อดัง นาม Kavos ในอดีตใช้เป็นสถานที่จัดแสดงละครรวมทั้งละครสัตว์ ก็ยังสามารถนำมาจัดขึ้น Read more »